Raspored

Lista se neće zatvarati dokle god ima slobodnog mesta. Može se  prijaviti i lično u kuglani u petak u subotu dok traju kvalifikacije.

Preuzmite Raspored